Leerkracht

Inleiding
Leerdoelen
Opzet van de WebQuest
Materialen
Tips voor de leerkracht
Alternatieve opdrachten
Even voorstellen


Inleiding


Deze pagina is bedoeld voor de leerkracht. Leerkrachten kunnen hier de benodigde informatie vinden over de WebQuest op het gebied van algemene informatie, organisatorische informatie en didactische informatie. Algemene informatie over WebQuests vindt u hier.

Deze WebQuest gaat over het dagelijks leven van de Vikingen. De leerlingen maken kennis met de Vikingen doordat ze elke dag iets met een Viking vriendje meemaken. De onderwerpen die behandeld worden zijn de volgende:

* Wie zijn de Vikingen? Over de plek waar de Vikingen leefden en hoe ze eruit zagen.
* Thuis bij een Viking. Hoe huizen van de Vikingen eruit zagen.
* Eten bij de Vikingen. Wat de Vikingen aten en welk servies en bestek ze gebruikten.
* Runen. Het schrift dat de Vikingen gebruikten en waarom ze het gebruikten.
* Goden bij de Vikingen. Welke Goden de Vikingen vereerden.
* Een ongeluk. Over de Dood en hoe de Vikingen hier mee omgingen.
* Een nieuw schip. De vaartuigen van de Vikingen en hoe die eruit zagen.

Leerdoelen

Deze WebQuest heeft betrekking op de vakgebieden Geschiedenis en Nederlands.

Kerndoelen:

Nederlands:
• De leerlingen kunnen algemeen gebruikte schriftelijke informatiebronnen hanteren.
• Hun gedachten, ervaringen, gevoelens en bedoelingen uiten. Bijvoorbeeld in een verhaal, een gedicht en in een dialoog voor hoorspel, poppenkast of toneel.
• De leerlingen kunnen de vormgeving en de presentatie van hun teksten verzorgen door aandacht te besteden aan de leesbaarheid van hun spelling, de leesbaarheid van hun handschrift, zinsbouw, bladspiegel, beeldende elementen en kleur.

Geschiedenis:
• Leerlingen kunnen historische bronnen raadplegen. Bij deze bronnen gaat het in elk geval om teksten en illustraties, wandplaten, jeugdliteratuur en audiovisuele middelen.
• Leerlingen kennen in grote lijnen de volgende belangrijke hedendaagse en historische gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen in de geschiedenis.
• De middeleeuwse samenleving in West Europa.

Voor deze specifieke WebQuest gelden de volgende doelen:

1. Geloof
De leerlingen kunnen:
  a. de drie belangrijkste goden van de Vikingen noemen;
  b. aangeven dat de Vikingen in een leven na de dood geloofden;
  c. het verschil noemen tussen een eervolle en niet eervolle dood voor een Viking;
  d. in een paar zinnen omschrijven hoe de Vikingen hun doden begroeven;
  e. vertellen dat de Vikingen later het Christendom als geloof hebben aangenomen;
  f. vertellen dat de Vikingen doorgaans hun feesten op hun geloof baseerden.

2. Wetgeving

De leerlingen kunnen:
  a. het verschil benoemen tussen een slaaf, een vrije en iemand van adel bij de Vikingen;
  b. aangeven dat de wet voor de Vikingen belangrijk was;
  c. aangeven dat de Vikingen een koning als hoogste leider hadden.

3. Schrift
De leerlingen kunnen:
  a. de naam van het schrift (runenschrift) van de Vikingen benoemen;
  b. twee soorten materiaal noemen waarop de Vikingen schreven;
  c. twee situaties beschrijven waarin de Vikingen het belangrijk vonden om te schrijven.
  d. aangeven dat de Vikingen verder weinig schreven.

4. Voedsel
De leerlingen kunnen:
  a. de vier belangrijkste soorten voedsel van de Vikingen noemen;
  b. kunnen van elk van deze soorten voedsel uitleggen hoe de Vikingen daaraan kwamen.

5. Kleding
De leerlingen kunnen één soort kleding van zowel Viking-mannen als -vrouwen omschrijven.

6. Huizen
De leerlingen kunnen:
  a. een drietal materialen noemen waarvan Vikinghuizen werden gemaakt;
  b. een voorbeeld geven van hoe een Vikinghuis er vanbinnen uitzag.

7. Familie
De leerlingen kunnen:
  a. van de man, de vrouw en het kind de belangrijkste taak in het dagelijkse leven noemen;
  b. aangeven dat rijke families soms ook slaven hadden;
  c. een voorbeeld geven van de belangrijkste werkzaamheden in een dag van een Vikinggezin.

8. Werk
De leerlingen kunnen:
  a. drie beroepen uit de Vikingtijd noemen;
  b. twee redenen noemen waarom de Vikingen zeereizen ondernamen.

Opzet van de WebQuest

De WebQuest is opgezet aan de hand van zes punten. Daarbij is het de bedoeling dat de leerlingen aan de hand van vooraf geselecteerde websites een aantal vragen beantwoorden over de Vikingen. De leerlingen schrijven daarna een verhaal waarbij ze de gevonden informatie uit de werkbladen kunnen gebruiken.

• In de inleiding wordt het onderwerp geïntroduceerd en wordt ze verteld wat ze aan het einde van de WebQuest gemaakt moeten hebben.
• Daarna volgt de opdracht waarin staat wat ze precies moeten doen om de WebQuest af te ronden. De leerlingen maken de werkbladen en daarna schrijven zij een verhaal over het leven van de Vikingen in ongeveer 200 woorden.
• Bij de handelingen staat stap voor stap aangegeven wat de leerlingen moeten doen. Allereerst printen zij de werkbladen uit. Eventueel kunt u dat van tevoren voor de leerlingen doen. Vervolgens moeten ze de werkbladen maken. Als dat af is, moeten ze een verhaal van 200 woorden schrijven. Hierbij gebruiken ze de informatie van de werkbladen.
• In de bronnen kunnen de leerlingen per onderwerp de antwoorden van de werkbladen vinden. Er zijn meerdere websites geselecteerd. Er zijn vaak ook meerdere antwoorden op de vragen mogelijk.
• De beoordeling van het verhaal gebeurt op twee momenten. Allereerst door de leerlingen. Aan de hand van de tabel kunnen de leerlingen zelf bepalen hoeveel punten ze hebben. Vervolgens leveren de leerlingen het product bij hun leerkracht in. U kun dan aan de hand van het beoordelingsschema bepalen wat de score van de leerling is.
• Als laatste is er nog een afsluiting. Hierin wordt de leerlingen nog even kort verteld wat ze gedaan hebben en wat ze eventueel met hun verhaal kunnen doen.

Materialen

Om de WebQuest goed af te ronden, hebben de leerlingen een aantal dingen nodig:

• Per leerling een computer met een Internetaansluiting.
• De werkbladen.
• Schrijfmaterialen; pen, lijntjespapier.
• Tekenmaterialen; grijs potlood, kleurpotloden.

Tips voor de leerkracht

• Het is aan te bevelen dat de leerkracht de WebQuest eerst zelf maakt
• De leerlingen krijgen kort en bondig uitleg over hoe een WebQuest in elkaar zit en wat de bedoeling ervan is.
• Voordat de leerlingen aan de slag gaan, worden de computers alvast opgestart
• De werkbladen kunnen eventueel van te voren worden uitgeprint en gekopieerd.
• Al het materiaal dat de leerlingen nodig hebben, wordt van te voren klaar gelegd
• Kijk regelmatig hoe ver de leerlingen zijn en help ze eventueel

Alternatieve opdrachten

In plaats van de leerlingen een verhaal te laten schrijven over de Vikingen,.kunnen ze ook:

• Een stripverhaal maken
• Een spreekbeurt houden

Even voorstellen

Deze WebQuest is gemaakt door Marnix Izeboud, Marike ter Maat, Jan-Dirk Schaftenaar en Bart Talens. Wij zijn eerstejaars studenten aan de Universiteit Twente, opleiding Educational Design Management and Media.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, mail dan.