Over WebQuests.nl

Inleiding

Het WebQuest-concept komt uit de Verenigde Staten (Dodge, 1995). Op de website van de San Diego State University staan tal van interessante WebQuests (http://webquest.org/). Echter, deze zijn vanwege de Engelse taal niet direct te gebruiken binnen het Nederlandse basisonderwijs. Inmiddels zijn ook binnen het Nederlandse basisonderwijs diverse initiatieven op dit terrein ontplooid, zoals bijvoorbeeld Webkwestie.nl (www.webkwestie.nl). Echter, deze initiatieven richten zich vooral op het aanbieden van WebQuests en besteden in (veel) mindere mate aandacht aan de ondersteuning van de WebQuest-gebruikers, te weten pabostudenten en basisschoolleerkrachten (leerkrachtpagina met informatie over o.a. de leerdoelen, tijdsduur van den activiteit en aanvullende cof alternatieve werkvormen).

Mede daardoor is de Ververs Foundation in 2002 een project gestart met als doel om in samenwerking
met pabo’s en basisschoolleerkrachten WebQuests te ontwikkelen voor het Nederlandse Basisonderwijs. Het ontwikkelen van de website (www.webquests.nl) stond centraal in het eerst projectjaar. De structuur van de website is opgedeeld in drie componenten:

  1. WebQuests voor groep 6/7/8 van de basisschool rondom Wereldoriëntatie en Taal.
  2. Achtergrondinformatie: “Wat is een WebQuest?” of “Waarom WebQuests?”
  3. Ondersteunende materialen voor ontwikkelaars van WebQuests.

Voor het vullen van de matrix heeft de Ververs Foundation nauw samen gewerkt met het onderwijsveld. De stichting zelf was daarbij vooral initiator van het project. Dat wil zeggen dat de stichting zorg droeg voor de randvoorwaarden, noodzakelijk voor de continuïteit van het project. In het nabije verleden heeft de stichting vooral samengewerkt met docenten en studenten van de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente te Enschede, de Marnix Academie en de Hogeschool Domstad, twee pabo’s uit Utrecht, de Fontys Pabo uit Limburg en de Haagsche Hogeschool. Daarnaast hebben in de loop der jaren ook diverse leerkrachten uit Nederland en zelfs uit Vlaanderen een WebQuest te publicatie aangeboden.

WebQuests-project is in 2002 geïnitieerd door de Ververs Foundation.