Wat is een WebQuest?

Een WebQuest is een educatieve speurtocht voor zelfstandig (samen)werkende leerlingen, waarbij web-based informatie centraal staat. Het concept is ontwikkeld door Bernie Dodge (1995) van de San Diego State University (Verenigde Staten). Inmiddels zijn ook binnen het Nederlandse onderwijs diverse initiatieven op dit terrein ontplooid.

Zie voor meer informatie: www.webquest.org

Of bekijk onderstaande video van Don Zuiderman.