WebQuest structuur

WebQuests zijn ontworpen om effectief gebruik te maken van de studietijd van leerlingen. Vooral omdat kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij “exploratie op het web, zonder dat leerlingen daarbij gebruik maken van gerichte taak.” Om consistentie te krijgen in de structuur adviseert Bernie Dodge, de geestelijk vader van de WebQuest, om iedere WebQuest op te bouwen uit de volgende zes basisonderdelen:

  1. Een inleiding, waarin de WebQuest wordt geïntroduceerd en de context wordt beschreven;
  2. Een opdracht, die interessant en uitvoerbaar is;
  3. Een beschrijving van de handelingen, voor het maken van de WebQuest. Belangrijk daarbij is dat de handelingen in duidelijk afgebakende stappen worden beschreven, zodat leerlingen precies weten wat er van hen wordt verwacht.
  4. Bronnen, waar leerlingen de gewenste informatie noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht kunnen vinden. Door de bronnen in de WebQuest aan te bieden, kan voorkomen worden dat leerlingen tijdens de taakuitvoering het spoor bijster raken, omdat ze niet (meer) weten waar relevante informatie te vinden is;
  5. Informatie over de wijze waarop de WebQuest wordt beoordeeld;
  6. Een afsluiting, waarmee de WebQuest wordt afgerond.

Daarnaast bevat een WebQuest over het algemeen een leerkrachtpagina, met daarin didactische informatie ter ondersteuning van de uitvoering van de WebQuest.