Waarom een WebQuest?

Inleiding

In het dagelijks leven komen kinderen in toenemende mate in aanraking met het Internet. Ook het aantal scholen dat op het Internet is aangesloten stijgt gestaag. Echter het web bevat zoveel informatie dat het voor een beginnende gebruiker vaak vrij lastig is om op het web niet het spoor bijster te raken. Het is daarom erg belangrijk dat kinderen zich informatie verwervingsvaardigheden eigen maken. WebQuests kunnen daarbij een ondersteunende rol vervullen. WebQuest bieden namelijk de mogelijkheid om leerlingen op een motiverende en gestructureerde wijze te leren omgaan met web-based informatie. Er zijn nog meerdere redenen te bedenken, die pleiten voor het gebruik van WebQuests binnen het onderwijs. Deze worden hieronder beschreven.

WebQuests:

  1. zijn bij geschikt om (enige vorm van) leerling georiënteerd onderwijs aan te bieden.
  2. kunnen worden gebruikt om sociale vaardigheden van kinderen te oefenen.
  3. bieden de mogelijkheid om vakoverstijgend onderwijs aan te bieden.
  4. kunnen positieve invloed hebben op de computervaardigheden van leerlingen.

Ad 1) Leerling georiënteerd onderwijs:

Leerling georiënteerd onderwijs wil zeggen dat de leerling centraal staat bij het aanbieden van onderwijs en dat de leerling in meer of mindere mate zelf kan bepalen welke informatie hij/zij wil bestuderen en in welk tempo. WebQuests zijn zeer geschikt om het onderwijs op een dergelijke manier vorm te geven. Je kunt als leerkracht bepalen in welke mate je de leerlingen vrij wil laten. De ene groep leerlingen is bijvoorbeeld in staat zelf een onderwerp te kiezen en volledig zelfstandig een WebQuest te maken, terwijl een andere groep veel meer sturing nodig heeft. Voor deze leerlingen zou je ervoor kunnen kiezen om het proces wat meer te sturen.

Ad 2) Sociale vaardigheden:

Door leerlingen samen aan een WebQuest te laten werken, kunnen hun sociale vaardigheden worden geoefend. Het is daarbij wel van belang dat de leerlingen in goed overleg de taken van de WebQuest verdelen en bereid zijn om gezamenlijk de verantwoording voor de activiteit te dragen.

Ad 3) Vakoverstijgend onderwijs:

Het vakoverstijgende aspect is erg interessant. Zo neemt bijvoorbeeld het taalaspect een belangrijke positie in (ongeacht het centrale onderwerp/thema van de WebQuests). Leerlingen moeten namelijk de webbased informatie bestuderen (lezen), er een verslagje over schrijven en in sommige gevallen er ook een presentatie over maken die aan klasgenoten of andere geïnteresseerde gepresenteerd moet worden

Ad 4) Computervaardigheden:

Het werken met WebQuests kan (in meer of mindere mate) positieve invloed hebben op de computervaardigheden van de leerlingen.